Sänkta arbetsgivaravgifter för unga – ineffektivt

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga: En dyr reform som skapat få nya och väldigt dyra jobb.

Institutet för arbetsmarknad- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) publicerade 20131220 en rapport som hette ”Sänkta arbetsgivaravgifter för unga”. I korthet gav de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga mellan 19 och 25 år 6 000–10 000 nya jobb på kort sikt och bruttokostnaden per jobb beräknas till någonstans mellan 1,0 och 1,6 miljoner kronor. Rapportförfattarna understryker att de siffror som presenteras i rapporten sannolikt överskattar nedsättningens sysselsättningseffekter, och därmed underskattar kostnaden per skapat jobb.
 
För utlandsfödda – där sysselsättningsgraden är omkring 20 procentenheter lägre än för unga i stort – finns ingen sysselsättningseffekt över huvud taget. De som registrerat sig som arbetslösa verkar inte ha hjälpts av reformen alls.

Sysselsättningen var markant högre för de med kvalificerad yrkes-utbildning (KY) men det finns tecken på att arbetsgivare byter ut 26-åriga yrkesarbetare mot 25-åriga sådana.

Det är dessutom möjligt att den sysselsättningsökning som faktiskt skedde för målgruppen delvis var på bekostnad av äldre arbetskraft.

När denna rapport kommenteras av Annie Lööf i Aftonbladet så kan jag konstatera att hon inte har något förtroende för forskningen. Hon menar att IFAU:s rapport inte gör att hon tvekar när det gäller reformens effektivitet, eftersom hon har pratat med några arbetsgivare som minsann varit positiva. Intressant slutledning. En forskarrapport som efter alla konstens regler tittar på variabler över hela Sverige, döms ut av en minister för att hon pratat med några arbetsgivare som minsann tyckte att reformen var positiv. Det är ju dessutom många andra som uttalat sig negativt. Riksrevisionen, Finanspolitiska rådet m.fl. 
Det är ibland lätt att i förväg veta vilka politiska beslut som ger effekt. Men om åtgärderna visar sig vara verkningslösa eller ha negativa effekter så måste de omprövas. Men det verkar inte alliansregeringen klara av.

Sammanfattningsvis så är sänkta arbetsgivaravgifter för unga tveklöst en mycket dyr reform med mycket marginella effekter. Det har varit riktigt tyst i borgerlig media om den här rapporten. Korta TT-telegram, inga rubriker. Konstigt? Nej.

SvD:s faktakoll – men det var före IFAU:s rapport kom. SvD

Blogg: Röda Berget

 


 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*