Inte sannolikt att utförsäljning av Apoteket AB förbättrar tillgänglighet till läkemedel för den enskilde

Nu vill Centerpartiet sälja ut även Apoteket AB. Det finns därför anledning att titta närmare på rapporten  2014: 3 från Vårdanalys ”Låt den rätte komma in – Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?”

Är det sannolikt att det kommer bli bättre tillgänglighet och lättare att få ut sina läkemedel på recept om Apoteket AB säljs ut? Antagligen inte. Så här skriver Vårdanalys:

” Samtidigt som antalet apotek har ökat upplever kunderna att det har blivit svårare att hämta ut receptbelagda läkemedel vid det första apoteksbesöket. Av de som har besvarat Vårdanalys befolkningsundersökning har fler än hälften av de som besökt ett apotek det senaste året upplevt att deras förskrivna läkemedel inte funnits i lager. Problemet tycks särskilt drabba de som hämta ut ett dyrt eller ovanligt läkemedel.”

”Drygt 60 procent av apotekspersonalen menar att förutsättningarna både för att tillhandahålla läkemedel omedelbart och inom 24 timmar har försämrats efter omregleringen.”

Det finns uppföljning av direktexpediering och 24-timmars uppföljning men det saknas också data i mätningarna som gör att man inte fångar allt som kunderna upplever när de går in i ett apotek och försöker få ut sina läkemedel på recept:

”Det är också viktigt att andelen direktexpedition som mäts i ovanstående inte inkluderar den andel kunder som lämnar apoteket i oförättat ärende, det vill säga de som varken köpt eller beställt sitt läkemedel.”

Att det är tre apotek istället för ett i köpgalleriorna är inte detsamma som  tillgänglighet när det kommer till Sveriges glesbygd och mindre orter:

Antalet apotek i glesbygd riskerar att  minska eftersom kravet på att behålla dem som fanns vid överlåtelsen nu har löpt ut. När det gäller apoteksombud så har staten som ägare instruerat Apoteket AB att behålla ombud på orter där det behövs för läkemedelsförsörjningen fram till sommaren 2015. Däremot sker inte några nyetableringar. Dessa riskerar alltså att försvinna, både efter 2015 och om Apoteket AB försvinner. Dvs att tätorter har tre apotek i samma galleria men i glesbygd och mindre orter riskerar apotek och ombud att försvinna.”

Det finns verkligen mycket att ta till sig i denna och andra rapporter men ungefär den sista åtgärden för att förbättra detta vore väl att sälja ut Apoteket AB?

Skriv på namninsamlingen för att inte sälja ut Apoteket AB

Taggar: , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*