Hur försörjer sig de utförsäkrade?

Hur försöjer sig personerna som blivit utförsäkrade?

  • 1 746 av de utförsäkrade sökte sig inte till Arbetsförmedlingen
  • 7 100 av de utförsäkrade som kommit till Arbetsförmedlingen sökte ny sjukpenning men 1357 av dessa har inte fått någon utbetalning. De övriga har fått åtminstone en utbetalning, men det säjer inte mycket om försörjningen. Exempelvis kan de vara utan försäkringsgrundande inkomst.
  • 782 inskrivna på arbetsförmedlingen som inte sökt sig tillbaka till sjukförsäkringen är ”inskrivna med förhinder” och bedöms ha obefintliga eller begränsade förutsättningar att delta i program med aktivitetsstöd.

Hur försörjer sig dessa personer? Hur har de råd att betala läkemedel om de är sjuka? Gå till hälso- och sjukvården och träffa sin läkare? Betala sina barns kläder, mat och glasögon? Betala fritids och förskola? Underhåll? Hyra? Telefon?

Om svaret är ”ekonomiskt bistånd” (försörjningsstöd, socialbidrag) så är kraven höga för att få det. Det finns krav på att sälja bostad och bil, och hur ska sjuka personer orka med det? Och var ska de bo istället? Och hur kan inlåsning i socialbidrag över huvud taget vara en lösning??

Hur långt sträcker sig de moderata och folkpartistiska politikernas förnekelse över de problem de orsakat och hur få problem de har löst? Det är ju så att långtidssjuka som är möjliga att rehabilitera tillbaka till arbetslivet ska få det stödet – många efterfrågar stöd och insatser – men utan att för den skull utförsäkras, förlora ersättning och ägna missriktad energi åt pappersarbete, administration, missförstånd, tala med handläggare på AF som inte har kännedom om ditt hälsotillstånd, dina kontakter och vad som gjorts tidigare eller någon relation till behandlande läkare.

Ilse-Marie skriver, liksom Annarkia, Eva Hillén Ahlström, Stardust blogg om överläkaren som hänvisades till Samhall, Claes Krantz, Bokstavsprinsessan om hur det är att vara sjuk och leva i en oviss ekonomisk situation

SR om att stå längst bak i kön för jobb, SvD om ST:s anställda och deras synpunkter

Västerbottens folkblad

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*