Friskoleetableringen måste regleras

20130405
Idag har Vetenskapsakademins arbetsgrupp för Framtidens skola  publicerat sin slutreplik i frågan om det fria Skolverket i SvD . De studier som debattörer hänvisat till för att stödja sig på forskning när de påstått att fristående skolor ger bättre resultat kritiseras med rätta för att de inte kontrollerat bakgrundsfaktorer såsom föräldrars utbildningsbakgrund mm som man vet påverkar elevernas skolresultat på statistisk nivå. Och jag håller med om författarnas påstående att politikerna borde lägga förslag på att minska segregationen och öka likvärdigheten istället för att misstolka eller övertolka vetenskapliga studier.

Jag tycker  att den fria etableringen av skolor är det största problemet och den måste tas bort. Det måste finnas elevunderlag. Annars äventyras elevernas rätt till resurser och kvalitet i andra skolor i området och följden av det är segregation och bristande likvärdighet.  Som alla vet har inte kommuner sedelpressar i källaren. Om det stämmer som Ekot och SvD  skriver så kommer ett förslag om skärpning på det området till debatten om välfärd. Det behövs men det finns en stor ryggsäck att ta hand om redan i kommuner som har överetablering. Jag vet att moderater tycker att lösningen är att lägga ned de kommunala skolorna  om det är för trångt i ett område men det är en feg och passiv lösning. Istället borde man etablera samarbete mellan skolor och dela på resurser man har.

 Nya ägare av friskolor vid övertagande ska prövas på samma sätt som vid nyetablering.

Det fria skolvalet ska vara kvar. Man kan inte tvinga elever att gå i skolor inom sitt närområde. Däremot måste möjligheterna att välja för alla förbättras genom aktiva åtgärder t ex genom bättre information. Och det allra viktigaste: alla skolor ska hålla en hög och jämn kvalitet. Precis som socialdemokraterna föreslår ska de bästa lärarna och skolledarna lockas att arbeta på skolor med störst utmaningar. Lärarnas betydelse är oerhört stor och det måste synas i arbetsvillkoren.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*