Kategori: Sollentuna

(S) presenterade stora investeringar för bättre skolor i Sollentuna

  I samband med att lärarförbundet hade en debatt med partiernas skolpolitiker presenterade jag och Gunilla Hultman hur Socialdemokraterna i Sollentuna vill investera för att utveckla en bättre skola och fler utbildningsmöjligheter så väl på riksnivå som här i Sollentuna.

Taggar: , , , , ,

Läxhjälp till alla elever!

Skrev en insändare till Mitt i Sollentuna 20140330. Vi vill att alla elever ska få tillgång till läxhjälp,  i alla skolor. Det vill inte moderaterna,  då de tycker att det räcker med att bara vissa elever får tillgång till läxhjälp.

Arbetsmiljön i Sollentuna skolor

(ur vi i Sollentuna 20140208) En sak är säker, och det är att renoveringen av Sollentuna musikklassers lokaler i Häggviksskolan och även vissa andra delar av Häggviksskolan är eftersatt sedan lång tid. Frågan är varför? Det gick inte att få svar

Vikten av att planera för bra skolgårdar

Kunskap om skolgårdarnas betydelse för barnen i skolan är viktig att vi tar till oss både för att förbättra befintliga skolgårdar och när nya skolor etableras, t ex i här i Sollentuna när man ska klämma in en ny skola i Helenelunds centrum.

Vi måste intensifiera arbetet mot mobbing

20131112Vi vet hur oerhört viktigt det är att barn och elever har en trygg skolmiljö och inte blir mobbade. Långtidsmobbing och mobbing över huvud taget kan leda till fruktansvärda konsekvenser. Med all rätt så är detta ett oerhört viktigt område

När ska moderaterna ta första steget för att få likvärdighet mellan skolorna i Sollentuna?

2013-11-12 Ur Vi i Sollentuna Skolinspektionen gjorde tillsyn i Sollentuna 2012 och hade anmärkningar om likvärdigheten, både mellan skolor, inom skolor och mellan pojkar och flickor.  De tyckte att det fanns stora kvalitetsskillnader som huvudmannen måste ta ett ansvar för

Sollentuna måste sluta använda Googles molntjänst

Datainspektionen har fattat beslut om Google-användningen i Sollentuna inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens område (gymnasiet) och säjer att kommunen  inte följer Personuppgiftslagen (PUL). Kommunen har inte tecknat ett specifikt personuppgiftsbiträdesavtal. Datainspektionen förelägger därför skolan att antingen snarast teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal som lever

Skolrankingar med brister

Jag har försökt att inte bry mig om de skolrankingar som Dagens Samhälle publicerat, eftersom de är behäftade med så många brister. Men tyvärr får de stor spridning i olika medier. I kommuner med högutbildade invånare får barnen bättre skolresultat och

Vad är ett skolbibliotek?

2013-05-18Vad är ett skolbibliotek? Skollagen ställer krav på skolbibliotek utan att närmare definiera detta begrepps innehåll. Men det går att ha hög ambitionsnivå och se den viktiga kopplingen till läsundervisning. I en mycket belysande rapport av Skolinspektionen beskrivs hur det

Plats eller väg ska uppkallas efter Erland Cullberg!

20130516 Vår motion, på initiativ av en kommuninnevånare, om att uppkalla en väg eller plats efter Erland Cullberg kommer att bifallas! Han bodde och ställde ut i Sollentuna och var absolut en Sollentunaprofil. Jag hoppas nu att detta inte dras

Top