Kategori: socialdemokraterna

Fler barn i hushåll med låga inkomster och 87 miljarder i budgetunderskott

Det är fler barn nu (8%) än 2007 ( 6%) som lever i hushåll med låg inkomststandard. Samtidigt har andelen hushåll med hög inkomststandard ökad rejält under samma period. Som detta är räknat enligt SCB så kan man tydligt se

Bra att folkpartiet backar och tar socialdemokraternas förslag om skolkommission

Den 11 december 2013 skrev Stefan Löfven och Ibrahim Baylan i SvD att det krävs en skolkommission. De skriver ordagrant att ”Vi vill därför inrätta en skolkommission som ska bestå av de främsta skolforskarna i Sverige och internationellt.” Detta förslag

PISA-resultaten chockerande låga för Sverige

Det var ett chockerande besked idag att resultaten i PISA visade sig vara så dåliga för Sveriges elever. Varje elev som inte klarar skolan är ett misslyckande. För varje elev som inte når sin högsta möjliga kunskapsnivå och utveckling i skolan

Fredrik Reinfeldt har trott sig kunna åka rutschkana genom riksdagen med sin budget

Detta är ett gästblogginlägg från David Ask, s-politiker i Sollentuna och tidigare kanslichef i riksdagens skatteutskott. Riksdagens budgetbeslut Under hela hösten har borgerliga medier och företrädare för Allianspartierna i återkommande sammanhang och i kraftiga ordalag fördömt Socialdemokraterna för att punktera

Kvalitetskraven på skolan måste höjas ytterligare

20131112 Stefan Löfven och Ibrahim Baylan skriver i Expressen idag att kvalitetskraven på skolan inte är tillräckliga utan måste höjas ytterligare. Här är kraven de ställer: 1.Stat och kommun ska åläggas att stoppa överetableringen av skolor 2. Kraven på kvalitet

När ska moderaterna ta första steget för att få likvärdighet mellan skolorna i Sollentuna?

2013-11-12 Ur Vi i Sollentuna Skolinspektionen gjorde tillsyn i Sollentuna 2012 och hade anmärkningar om likvärdigheten, både mellan skolor, inom skolor och mellan pojkar och flickor.  De tyckte att det fanns stora kvalitetsskillnader som huvudmannen måste ta ett ansvar för

Låna till skattesänkningar eller satsa på jobb och utbildning?

Socialdemokraternas budgetmotion innehåller satsningar, till skillnad från alliansens budgetmotion som mest är skattesänkningar – som de delvis tänker låna till. S säger nej till regeringens ofinansierade skattesänkningar, som bryter mot det finanspolitiska ramverket. Satsningarna prioriterar jobb och utbildning. Och vård med

Plats eller väg ska uppkallas efter Erland Cullberg!

20130516 Vår motion, på initiativ av en kommuninnevånare, om att uppkalla en väg eller plats efter Erland Cullberg kommer att bifallas! Han bodde och ställde ut i Sollentuna och var absolut en Sollentunaprofil. Jag hoppas nu att detta inte dras

Friskolor måste ta ansvar för att elevers skolgång fullföljs

20130515Friskolor läggs nu ned på löpande band. Kloka synpunkter gavs av elevkårsordföranden på Norra Latin på kvällens Aktuellt. T ex att friskolor som lägger ned självklart ska ha krav på sig att lämna ifrån sig utbildningsdokument. Att friskolor läggs ned så

Bristande socioekonomisk ersättning ledde till stora underskott för skola

Skolor måste få mer likvärdiga förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Skolpeng och andra fördelningssystem måste ha en socioekonomisk prägel men även andra faktorer kan vara viktiga som exempelvis geografiskt läge. Frågan är hur stor den socioekonomiska ersättningen bör vara –

Top