Kategori: skola

(S) presenterade stora investeringar för bättre skolor i Sollentuna

  I samband med att lärarförbundet hade en debatt med partiernas skolpolitiker presenterade jag och Gunilla Hultman hur Socialdemokraterna i Sollentuna vill investera för att utveckla en bättre skola och fler utbildningsmöjligheter så väl på riksnivå som här i Sollentuna.

Taggar: , , , , ,

Alla barn ska få hjälp med läxläsning i skolan

Alla barn ska få hjälp med läxläsning i skolan – i alla år, i alla ämnen, av kompetenta lärare. I skolan. Se socialdemokraternas  film om skolan.  

Taggar: , ,

Läxhjälp till alla elever!

Skrev en insändare till Mitt i Sollentuna 20140330. Vi vill att alla elever ska få tillgång till läxhjälp,  i alla skolor. Det vill inte moderaterna,  då de tycker att det räcker med att bara vissa elever får tillgång till läxhjälp.

Arbetsmiljön i Sollentuna skolor

(ur vi i Sollentuna 20140208) En sak är säker, och det är att renoveringen av Sollentuna musikklassers lokaler i Häggviksskolan och även vissa andra delar av Häggviksskolan är eftersatt sedan lång tid. Frågan är varför? Det gick inte att få svar

Bra att folkpartiet backar och tar socialdemokraternas förslag om skolkommission

Den 11 december 2013 skrev Stefan Löfven och Ibrahim Baylan i SvD att det krävs en skolkommission. De skriver ordagrant att ”Vi vill därför inrätta en skolkommission som ska bestå av de främsta skolforskarna i Sverige och internationellt.” Detta förslag

Vikten av att planera för bra skolgårdar

Kunskap om skolgårdarnas betydelse för barnen i skolan är viktig att vi tar till oss både för att förbättra befintliga skolgårdar och när nya skolor etableras, t ex i här i Sollentuna när man ska klämma in en ny skola i Helenelunds centrum.

PISA-resultaten chockerande låga för Sverige

Det var ett chockerande besked idag att resultaten i PISA visade sig vara så dåliga för Sveriges elever. Varje elev som inte klarar skolan är ett misslyckande. För varje elev som inte når sin högsta möjliga kunskapsnivå och utveckling i skolan

Kvalitetskraven på skolan måste höjas ytterligare

20131112 Stefan Löfven och Ibrahim Baylan skriver i Expressen idag att kvalitetskraven på skolan inte är tillräckliga utan måste höjas ytterligare. Här är kraven de ställer: 1.Stat och kommun ska åläggas att stoppa överetableringen av skolor 2. Kraven på kvalitet

Vi måste intensifiera arbetet mot mobbing

20131112Vi vet hur oerhört viktigt det är att barn och elever har en trygg skolmiljö och inte blir mobbade. Långtidsmobbing och mobbing över huvud taget kan leda till fruktansvärda konsekvenser. Med all rätt så är detta ett oerhört viktigt område

När ska moderaterna ta första steget för att få likvärdighet mellan skolorna i Sollentuna?

2013-11-12 Ur Vi i Sollentuna Skolinspektionen gjorde tillsyn i Sollentuna 2012 och hade anmärkningar om likvärdigheten, både mellan skolor, inom skolor och mellan pojkar och flickor.  De tyckte att det fanns stora kvalitetsskillnader som huvudmannen måste ta ett ansvar för

Top