Kategori: budget

Hälso- och sjukvård, äldresatsning och polissatsning i vårbudget 2018

Bättre tillgänglighet och kortare köer i vården med 400 miljoner, (varav Stockholm får 91 187 997:-), 200 miljoner till polisens arbetsmiljö och utrustning, och 350 miljoner till digital satsning för äldre. Totalt drygt 2,6 miljarder extra på reformer i år varav

Taggar: , , , , ,

Går regeringens satsning på barnmorskor, förlossningsvård och kvinnors hälsa igenom?

Kommer regeringens satsning på barnmorskor, förlossningsvård och kvinnors hälsa gå igenom?  400 miljoner kronor per år investeras 2015-2018 för insatser som rör barnmorskor och en förbättrad förlossningsvård. Andra insatser för att stärka kvinnors hälsa i syfte att uppnå en mer

Taggar: , , , , ,

Fler barn i hushåll med låga inkomster och 87 miljarder i budgetunderskott

Det är fler barn nu (8%) än 2007 ( 6%) som lever i hushåll med låg inkomststandard. Samtidigt har andelen hushåll med hög inkomststandard ökad rejält under samma period. Som detta är räknat enligt SCB så kan man tydligt se

Fredrik Reinfeldt har trott sig kunna åka rutschkana genom riksdagen med sin budget

Detta är ett gästblogginlägg från David Ask, s-politiker i Sollentuna och tidigare kanslichef i riksdagens skatteutskott. Riksdagens budgetbeslut Under hela hösten har borgerliga medier och företrädare för Allianspartierna i återkommande sammanhang och i kraftiga ordalag fördömt Socialdemokraterna för att punktera

Låna till skattesänkningar eller satsa på jobb och utbildning?

Socialdemokraternas budgetmotion innehåller satsningar, till skillnad från alliansens budgetmotion som mest är skattesänkningar – som de delvis tänker låna till. S säger nej till regeringens ofinansierade skattesänkningar, som bryter mot det finanspolitiska ramverket. Satsningarna prioriterar jobb och utbildning. Och vård med

Besparingar i vård och omsorg i en av Sveriges rikaste kommuner

Den moderatledda majoriteten har tagit beslut om en åtgärdsplan där det bland annat ingår nedläggning av alla fem seniorträffar, färre platser på särskilt boende samt höjda hemtjänsttaxor.Skälet är ett stort ekonomiskt underskott. Socialdermokaterna hade ett eget förslag till åtgärdsplan som röstades ner av

Dags för en regering som gör något

I förslagen från Socialdemokraterna i vårbudgeten för att minska ungdomsarbetslösheten ingår en satsning på utbildningskontrakt för de som är under 26 år för att på sikt öka möjligheterna för arbetslösa ungdomar som inte har fullständig gymnasieexamen. En gymnasieutbildning kan  ge en specifik yrkesutbildning och behörighet att

S vårbudget – forskning viktigt

Jag vill lyfta fram några områden som intresserar mig i socialdemokraternas vårbudgetproposition. Som många nog vet ska denna motion anknyta till höstmotionen och får därmed inte ta ut svängarna alltför mycket. Fler i högre utbildning ”S mål är att hälften av

Majoriteten mörkade sin skolbudget i Sollentuna

Igår kväll lade den borgerliga majoriteten i den här kommunen ett budgetförslag på bordet vid barn- och ungdomsnämndens möte utan att ha presenterat det i förväg. Det har hittills aldrig hänt på 12 år. Skälet till det var att de

Top