Bristande socioekonomisk ersättning ledde till stora underskott för skola

Skolor måste få mer likvärdiga förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Skolpeng och andra fördelningssystem måste ha en socioekonomisk prägel men även andra faktorer kan vara viktiga som exempelvis geografiskt läge. Frågan är hur stor den socioekonomiska ersättningen bör vara – någon ynka procent som funnits i Sollentuna är alldeles för lite. Det har visat sig bland annat genom storleken på den så kallade ”bufferten” som varje skola ska ha. Medan en skola i Sollentuna har en buffert på 10 miljoner (Helenelundsskolan) har  Utbildning Rotebro i samma kommun en minusbuffert på 10 miljoner ackumulerat. Detta faktum användes som argument av den moderatledda majoriteten för att lägga ned en av skolorna i Utbildning Rotebro (Trollholmen). Med en socioekonomisk fördelning hade aldrig denna stora skillnad uppstått. Skolan hade förmodligen kunnat vara kvar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*