Författare: Anna Vikström

Vikten av att planera för bra skolgårdar

Kunskap om skolgårdarnas betydelse för barnen i skolan är viktig att vi tar till oss både för att förbättra befintliga skolgårdar och när nya skolor etableras, t ex i här i Sollentuna när man ska klämma in en ny skola i Helenelunds centrum.

Föräldraledigheten i jämförelse

Läser idag i en forskningsartikel från 2012 om amerikanska föräldrars yrkesarbete då deras baby var 9 månader. 63% av mödrarna arbetade minst 31 timmar i veckan, 15% arbetade 21-20 timmar i veckan, 7% 11-20 timmar  och 5%  0-10 timmar. När

Mer ekonomiskt bistånd till fler

Med anledning av att jag läste en mycket märklig debatt ikväll om försörjningsstöd på Twitter, så har jag satt mig in i statistik från Socialstyrelsen  från denna rapport ”Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2012″  och data från statistikdatabasen. Data saknas för 2013. Detta

PISA-resultaten chockerande låga för Sverige

Det var ett chockerande besked idag att resultaten i PISA visade sig vara så dåliga för Sveriges elever. Varje elev som inte klarar skolan är ett misslyckande. För varje elev som inte når sin högsta möjliga kunskapsnivå och utveckling i skolan

Fredrik Reinfeldt har trott sig kunna åka rutschkana genom riksdagen med sin budget

Detta är ett gästblogginlägg från David Ask, s-politiker i Sollentuna och tidigare kanslichef i riksdagens skatteutskott. Riksdagens budgetbeslut Under hela hösten har borgerliga medier och företrädare för Allianspartierna i återkommande sammanhang och i kraftiga ordalag fördömt Socialdemokraterna för att punktera

Under det blå täcket: JCDecaux avtalet med Sollentuna

Sollentuna kommuns avtal med JCDecaux debatterades igår i fullmäktige trots att moderaterna försökte bordlägga frågan. Det är inte ett ärende de vill ha upp på bordet. Debatten går att se här, punkt 9 e. Mer lyftes fram under det blå

Kvalitetskraven på skolan måste höjas ytterligare

20131112 Stefan Löfven och Ibrahim Baylan skriver i Expressen idag att kvalitetskraven på skolan inte är tillräckliga utan måste höjas ytterligare. Här är kraven de ställer: 1.Stat och kommun ska åläggas att stoppa överetableringen av skolor 2. Kraven på kvalitet

Vi måste intensifiera arbetet mot mobbing

20131112Vi vet hur oerhört viktigt det är att barn och elever har en trygg skolmiljö och inte blir mobbade. Långtidsmobbing och mobbing över huvud taget kan leda till fruktansvärda konsekvenser. Med all rätt så är detta ett oerhört viktigt område

När ska moderaterna ta första steget för att få likvärdighet mellan skolorna i Sollentuna?

2013-11-12 Ur Vi i Sollentuna Skolinspektionen gjorde tillsyn i Sollentuna 2012 och hade anmärkningar om likvärdigheten, både mellan skolor, inom skolor och mellan pojkar och flickor.  De tyckte att det fanns stora kvalitetsskillnader som huvudmannen måste ta ett ansvar för

Låna till skattesänkningar eller satsa på jobb och utbildning?

Socialdemokraternas budgetmotion innehåller satsningar, till skillnad från alliansens budgetmotion som mest är skattesänkningar – som de delvis tänker låna till. S säger nej till regeringens ofinansierade skattesänkningar, som bryter mot det finanspolitiska ramverket. Satsningarna prioriterar jobb och utbildning. Och vård med

Top