Att förneka kvalitetsbrister i vård och omsorg

En avvikelserapport skrivs på medicinkliniken på Västerås sjukhus när det kommer in en äldre kvinna från gruppboendet Södergården som Attendo driver. De skriver att ”Patienten är väldigt smutsig. Ligger gammal smuts/avlagringar kring nyckelben, armhåla och händer. Även väldigt flottigt hår. Uppenbarligen har kvinnan inte blivit omhändertagen adekvat omvårdnadsmässigt”. Hon väger 39 kg till sina 170 cm och har enbart BMI på 13,5 och rapporten konstaterar att hon är gravt undernärd. Detta föranledde  utföraren Attendo att gå i svaromål och deras svar går ut på att de inte har gjort något fel i det enskilda fallet eller i något annan del av sitt uppdrag heller. Attendos regionchef vill bestämt avvisa att det fanns brister i näringstillförseln. I kvalitetsuppföljningen har de fått godkänt efter att först få kritik på vissa punkter, och de rapporterar minsann avvikelser även om det inte verkar finnas.  Det är dock inte skrivet någon avvikelse på  Södergården.

Detta är en perfekt illustration av det som beskrivs i boken ”Välfärdsfabriken”: att boende och patienter vårdas av människor och att uppföljningssystem och beställar-utförarsystem har stora brister och även kan missbrukas. Beställaren gör en uppföljning som finner brister och utföraren skriver dokument som säjer att det är åtgärdat, men egentligen har inget hänt. Här förnekar dessutom utföraren det uppenbara: att det inte skrivits avvikelserapporter och att det är brister i näringstillförseln. Det är människor med rätt utbildning, rätt inställning till sitt arbete och rätt förutsättningar i form av tid och att de t ex känner och får en relation till dem de ska  vårda som skapar kvalitet. Det är vad som krävs och om utförare inte lever upp till detta så blir det ingen kvalitet.

Således finns här en vanvårdad kvinna som väger 39 kg vilket föranleder medicinkliniken att skriva en avvikelserapport som är skrämmande att läsa. Men Attendos kvalitetssystem visar minsann inte på några brister.  Kommunens kritik på vissa områden är avbockade och Attendo har  inga problem med näringstillförseln i sina boenden enligt regionchefen. Men de verkar ha uppenbara problem med verkligheten. Kanske borde de pröva att tillsvidareanställa tillräckligt med utbildad personal på heltid, vilket är ett gammalt beprövat sätt få kontinuitet och kvalitet i vårdverksamheter? VLT

Taggar: , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*