Bort med den bortre tidsgränsen

I regeringens budget finns förslag på att ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Förhoppningsvis går den igenom i Riksdagens omröstning också. Denna tidsgräns har varit mycket omdiskuterad sedan den kom 2008. Bland annat blev det en stor debatt strax före valet 2010, då en dotter skrev om sin mammas sjukdom och kamp för att få sjukpenning i ett blogg som hon döpte till ”Klamydiabrevet”. Enligt många gjorde denna fråga att alliansen inte fick majoritet i Riksdagen. I en Vitbok beskrivs hur alliansregeringen gjort små justeringar i regelverket, ofta hårt pressade av massmedier, forskare och den politiska oppositionen.

Många av de som utförsäkrats efter 2,5 år är fortfarande sjuka, kan inte arbeta utan blir åter sjukskrivna efter en tre månaders karenstid utan ersättning. De som enligt regelverket förts över till Arbetsförmedlingen har haft svårt att tillgodogöra sig de insatser som erbjudits. Vissa har i år kommit tillbaka för tredje gången, medan de flesta försvunnit på vägen. Många har fått sin ekonomi raserad och har fått leva på anhöriga, försökt få försörjningsstöd eller tagit ut sin låga pension i förväg. De flesta som är sjukskrivna är kvinnor, även när det gäller denna grupp. I en nyligen publicerad svensk studie undersöktes hälsan hos en grupp utförsäkrade kvinnor där diagnoserna var psykisk ohälsa och smärta. De har dålig eller mycket dålig hälsa, sover dåligt eller mycket dåligt, äter mycket läkemedel, har betydligt högre risk för självmord och i genomsnitt två diagnoser som rör psykisk ohälsa.

Vi kan alla vara överens om att tidig rehabilitering och bra kontakt med arbetsplatsen är mycket viktig. Även sen rehabilitering kan vara en viktig faktor för att återgå i arbete. Det ska finnas rehabilitering och både sena och tidiga insatser. Men vi är inte överens om att personer återgår i arbete för att de blir fattiga och förlorar sin ersättning. Tvärtom är ekonomiska bekymmer en ohälsofaktor. Att behöva oroa sig för ekonomin kan skapa ohälsa och försena tillfrisknande.

Borgerliga politiker försvarar sin sjukförsäkringsmodell och påstår att detta kommer att öka sjukfallen. De har dock redan ökat sedan 2010.  Det finns inga rapporter som stödjer att en bortre tidsgränsen i sig minskar antalet sjukfall. Det finns mycket att göra för att minska antalet sjukfall och det har denna regeringen ett åtgärdsprogram för. Men att ha en bortre tidsgräns är verkningslöst.

Varje månad blir ca 1000 personer utförsäkrade. Låt oss sätta stopp för det och fortsätta arbeta för minskade sjuktal och förbättrad hälsa.

 

TCO ”Utredarna” om bortre tidsgränsen. TCO-förslag om  sjukförsäkringen. Debatt om bortre tidsgränsen i Riksdagen.

Publicerad i sjukförsäkring Taggar: ,

Går regeringens satsning på barnmorskor, förlossningsvård och kvinnors hälsa igenom?

Kommer regeringens satsning på barnmorskor, förlossningsvård och kvinnors hälsa gå igenom?  400 miljoner kronor per år investeras 2015-2018 för insatser som rör barnmorskor och en förbättrad förlossningsvård. Andra insatser för att stärka kvinnors hälsa i syfte att uppnå en mer jämställd hälso- och sjukvård kommer också att omfattas.

20131030_200716

Det här är min mormors barnmorskeväska. Hon tjänstgjorde i Västerbottens inlands som distriktsbarnmorska. Barnmorskor har varit oerhört viktiga för kvinnors hälsa och säkerhet vid graviditet och förlossning. Det är fortsatt viktigt att investera i barnmorskor, mödra- och barnhälsovård. Givetvis ska hela familjen inkluderas.

20131030_200253

Här är mormors trätratt och min mammas och min mormors läroböcker i barnmorskeutbildningen.

Jag är en stolt utbildad barnmorska i tredje generationen. Därför är det viktigt för mig att regeringens budget går igenom med  dess satsning på kvinnor och barns hälsa, en säker förlossningsvård och barnmorskorna som de som ska göra detta möjligen. Kommer allianspartierna låta SD fälla budgeten?

 

Publicerad i budget, hälso- och sjukvård, socialdemokraterna Taggar: , , , , ,

Mindre jämlik primärvård efter vårdval och vårdgaranti

Mindre jämlik primärvård efter vårdval och vårdgaranti  är Riksrevisionens namn på sin granskningsrapport om Lagen om vårdval (LOV) i primärvården. Rapporten kom några veckor efter att den nya regeringen gått ut med förslaget att slopa tvånget för landsting och kommuner att tillämpa LOV. Denna rapport har fått moderatpolitiker att skriva en indignerad insändare i DN om att Riksrevisionen bedriver ”subversiv” (omstörtande) verksamhet. Man vet inte om man ska skratta eller gråta.  Jag vet inte hur många gånger jag har hört samma visa i kommunfullmäktige i min hemkommun. Varje gång en granskning, rankning eller rapport har minsta kritik av den förda moderatpolitiken så ställer sig moderata politiker upp och kritiserar granskningsmetoden, de som granskat, hur de granskat, tidpunkten de granskat osv osv. Det är nästan komiskt hur de upprepar sig – det verkar vara en autopilot som kopplas på där det inte finnsskuggan av självinsikt eller ödmjukhet som säjer att det kanske ligger något i den här kritiken? Självklart är det aldrig fel på granskningar och rankingar som ger höga betyg åt deras kommun. Nej, de sväljs hela. Som forskare kan man inte tänka så här. Har det gjorts forskning, utredningar och rapporter så måste de läsas och tas på allvar. Givetvis kritiseras också om det finns grund, men det måste göras seriöst. Det är därför jag kan ha lite svårt för politiker som går i försvarsställning till varje pris och föraktar fakta.

 

Publicerad i vård och omsorg Taggar: , , , ,

Är alliansens framtidsprogram 12 månaders provanställning och fortsatta skattesänkningar?

Igår presenterade alliansen sitt valmanifest som var tomt på innehåll. Ja, de vill ju ha 12 månaders provanställning förstås. Men annars väcker manifestet fler frågor än det ger svar. När ska de fortsätta att sänka skatten? Varför stämmer inte alliansmanifestet överens  med de olika allianspartiernas valaffischer och vad de säjer i debatter som enskilda partier?  Och hur tänker de få majoritet för sina förslag, då de blockerat allt samarbete över blockgränserna?

De står mest  i debatter och ägnar sig åt siffertrixande och talar om ett antal nya jobb när alla vet att man måste relatera sysselsättning med befolkningen. Och då blir sysselsättningen något lägre idag.

Ska Sveriges framtidsfråga vara: ”När ska vi sänka skatten nästa gång?” Eller ska den vara: ”Hur ger vi nästa generation ett bättre liv än oss själva?”  Det är frågan i valet.

DN Frågor till Reinfeldt  Den elaka versionen av alliansens valmanifest

 

Publicerad i Fredrik Reinfeldt, Okategoriserade, Stefan Löfven Taggar: , , , , ,

(S) presenterade stora investeringar för bättre skolor i Sollentuna

 

lärardebatt

I samband med att lärarförbundet hade en debatt med partiernas skolpolitiker presenterade jag och Gunilla Hultman hur Socialdemokraterna i Sollentuna vill investera för att utveckla en bättre skola och fler utbildningsmöjligheter så väl på riksnivå som här i Sollentuna. Inför valet den 14 september har vi Socialdemokraterna presenterat en mängd förslag för detta. Sverige ska ha en kunskapsskola med höga resultat där varje barn ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Vi vill investera i lärarna, mindre klasser, tidiga insatser och en likvärdig skola med höga resultat. Våra investeringar på riks- och kommunalnivå motsvarar för Sollentunas del ett tillskott på över 70 miljoner årligen. Det viktigaste för elevernas skolresultat är skickliga och engagerade lärare. Därför vill vi  investera i lärarna och förbättra deras löner och arbetsvillkor.

 • Investeringar i läraryrkets attraktivitet: 3,5 miljarder (Sollentuna: 31 miljoner)
 • Maxtak på förskola, 15 barn småbarnsgrupper: 1,1 miljard (Sollentuna: 8,4 miljoner)
 • Mindre klasser i skolans förskoleklasser till och med år 3: 2 miljarder (Sollentuna: 18,9  miljoner)
 • Satsningar på skolor med lägst resultat: 2 miljarder(Sollentuna: 0 miljoner)
 • Avlastning för lärarna med 6 000 extratjänster i skolan: 6000 platser (Sollentuna: 53). (en del i ersättningsjobb för FAS 3)
 • Vi tar bort läx-RUT – alla barn ska få läxhjälp I skolan: 400 miljoner
 • Fritidssatsning traineejobb på fritidshem: 1 miljard.
 •  Handslag för en meningsfull fritid för alla barn: 300 miljoner
 • Införande av en obligatorisk gymnasieskola: 1 miljard

Lokalt i Sollentuna investerar vi dessutom i vår budget för 2015 drygt 15 miljoner kronor mer än den moderatledda majoriteten i en bättre skola i Sollentuna:

 • Högre lärarlöner – och att alla lönepengar ska gå till lärarlöner, inte in i skolpengen: 7 miljoner mer än moderaterna
 • Bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för lärarna
 • Mer till barn i behov av särskilt stöd: 2,5 miljon
 • Skol- och förskoleplatser till barn på kvinnojouren: 1 miljon
 • Skollokaler för en bättre arbetsmiljö: 5 miljoner

Läs mer om Fakta som regeringen inte vill låtsas om

Publicerad i skola, socialdemokraterna, Sollentuna, utbildning Taggar: , , , , ,

Stopp på vinstjakten i skolorna

Tanken jag fick när jag lyssnade på tjejerna som stod framför mig var att så här borde det inte få vara. Inte i vår kommun, inte i någon kommun i landet. Tjejerna pratade på om sin skola och den enda fråga de hade fått var ”vilken skola går ni i?”. Det de sade var förbluffande. ”Vi går i en dålig skola. De har inte läromedel så det räcker till alla, så man hänger inte med i ämnet. De gör stenciler. Det är en fattig skola, de har inte råd”.   Vad pratar de om för skola? Var det en stackars kommunal skola i någon avsides del av kommunen med bristande elevunderlag? Nej, de gick i Vittra i Sollentuna – en skola centralt i Sollentuna som ingår i Sveriges största friskolekoncern, Academedia. Jaha, de hade inte råd med läromedel och eleverna tyckte att skolan var dålig. Det var för övrigt inte de enda som kom till oss denna dag och pratade om samma skola med negativa kommentarer, utan det var elever från flera olika årskurser.

Det har skrivits spaltkilometer om Academedia och alla deras bolag i media. T e x här om att elevernas skolpeng blir vinst i riskkapitalbolag och om hur de mörkar vinsten, om hur de tar ut 6300:. per elev i Lärarnas tidning osv.

Jag tror att poängen har gått fram om hur de här skolorna agerar. I slutänden så står här elever som uppfattar att deras skola är fattig och inte har råd med läromedel så att de klarar av sina ämnen på ett bra sätt – de känner oro, och det har gått 5 dagar på den nya terminen.

Det måste bli ett slut på vinstjakten.

 

 

Publicerad i socialdemokraterna, utbildning Taggar: , , , , ,

”svensk ojämlikhet ökar snabbast i västvärlden”

14896234483_6d5fcfeeff_z

Foto: Anders Löwdin

Stefan Löfven höll ett mycket engagerat tal idag i Vasaparken. Han inledde med att tala om Rysslands brott mot folkrätten,  att IS utgör ett fruktansvärt hot mot människoliv och människovärdet, om Gaza och Palmecentrets insamling och han uttryckte sin avsky mot den antisemitism. När det gäller Sverige så tycker jag att beskrivningen nedan från talet om hur skillnaderna  växer är i Sverige är mycket träffande:

”Men en sorg, som går genom så många samtal, brev och mail just nu, är berättelserna om hur skillnaderna i Sverige växer. Mellan stad och land. Förort och innerstad. Arbetande och arbetssökande. Mellan kvinnor och män, och mellan generationer.

Det är så många som är rädda att de här sprickorna ska slita isär Sverige.Jag är också rädd för det. Och när regeringen väljer att slå in kilar i de här sprickorna, så blir jag rent ut sagt arg.

När de väljer att sänka skatten, mest för de som har mest, oavsett hur mycket arbetslösheten stiger eller skolresultaten sjunker. När de väljer att straffa människor för att de söker arbete eller är sjuka, och beskatta pensionärer hårdare, oavsett hur många människor som slår larm om sin situation.

De har ju valt det här. Och nu siffertrixar de, grillar korv och dansar disco medan svensk ojämlikhet ökar snabbast i västvärlden! ”

 

SvT SR

Publicerad i socialdemokraterna, Stefan Löfven Taggar: , , ,

Alla barn ska få hjälp med läxläsning i skolan

Alla barn ska få hjälp med läxläsning i skolan – i alla år, i alla ämnen, av kompetenta lärare. I skolan.

Se socialdemokraternas  film om skolan.

 

Publicerad i skola, socialdemokraterna Taggar: , ,

Inte sannolikt att utförsäljning av Apoteket AB förbättrar tillgänglighet till läkemedel för den enskilde

Nu vill Centerpartiet sälja ut även Apoteket AB. Det finns därför anledning att titta närmare på rapporten  2014: 3 från Vårdanalys ”Låt den rätte komma in – Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?”

Är det sannolikt att det kommer bli bättre tillgänglighet och lättare att få ut sina läkemedel på recept om Apoteket AB säljs ut? Antagligen inte. Så här skriver Vårdanalys:

” Samtidigt som antalet apotek har ökat upplever kunderna att det har blivit svårare att hämta ut receptbelagda läkemedel vid det första apoteksbesöket. Av de som har besvarat Vårdanalys befolkningsundersökning har fler än hälften av de som besökt ett apotek det senaste året upplevt att deras förskrivna läkemedel inte funnits i lager. Problemet tycks särskilt drabba de som hämta ut ett dyrt eller ovanligt läkemedel.”

”Drygt 60 procent av apotekspersonalen menar att förutsättningarna både för att tillhandahålla läkemedel omedelbart och inom 24 timmar har försämrats efter omregleringen.”

Det finns uppföljning av direktexpediering och 24-timmars uppföljning men det saknas också data i mätningarna som gör att man inte fångar allt som kunderna upplever när de går in i ett apotek och försöker få ut sina läkemedel på recept:

”Det är också viktigt att andelen direktexpedition som mäts i ovanstående inte inkluderar den andel kunder som lämnar apoteket i oförättat ärende, det vill säga de som varken köpt eller beställt sitt läkemedel.”

Att det är tre apotek istället för ett i köpgalleriorna är inte detsamma som  tillgänglighet när det kommer till Sveriges glesbygd och mindre orter:

Antalet apotek i glesbygd riskerar att  minska eftersom kravet på att behålla dem som fanns vid överlåtelsen nu har löpt ut. När det gäller apoteksombud så har staten som ägare instruerat Apoteket AB att behålla ombud på orter där det behövs för läkemedelsförsörjningen fram till sommaren 2015. Däremot sker inte några nyetableringar. Dessa riskerar alltså att försvinna, både efter 2015 och om Apoteket AB försvinner. Dvs att tätorter har tre apotek i samma galleria men i glesbygd och mindre orter riskerar apotek och ombud att försvinna.”

Det finns verkligen mycket att ta till sig i denna och andra rapporter men ungefär den sista åtgärden för att förbättra detta vore väl att sälja ut Apoteket AB?

Skriv på namninsamlingen för att inte sälja ut Apoteket AB

Publicerad i Okategoriserade Taggar: , ,

Att förneka kvalitetsbrister i vård och omsorg

En avvikelserapport skrivs på medicinkliniken på Västerås sjukhus när det kommer in en äldre kvinna från gruppboendet Södergården som Attendo driver. De skriver att ”Patienten är väldigt smutsig. Ligger gammal smuts/avlagringar kring nyckelben, armhåla och händer. Även väldigt flottigt hår. Uppenbarligen har kvinnan inte blivit omhändertagen adekvat omvårdnadsmässigt”. Hon väger 39 kg till sina 170 cm och har enbart BMI på 13,5 och rapporten konstaterar att hon är gravt undernärd. Detta föranledde  utföraren Attendo att gå i svaromål och deras svar går ut på att de inte har gjort något fel i det enskilda fallet eller i något annan del av sitt uppdrag heller. Attendos regionchef vill bestämt avvisa att det fanns brister i näringstillförseln. I kvalitetsuppföljningen har de fått godkänt efter att först få kritik på vissa punkter, och de rapporterar minsann avvikelser även om det inte verkar finnas.  Det är dock inte skrivet någon avvikelse på  Södergården.

Detta är en perfekt illustration av det som beskrivs i boken ”Välfärdsfabriken”: att boende och patienter vårdas av människor och att uppföljningssystem och beställar-utförarsystem har stora brister och även kan missbrukas. Beställaren gör en uppföljning som finner brister och utföraren skriver dokument som säjer att det är åtgärdat, men egentligen har inget hänt. Här förnekar dessutom utföraren det uppenbara: att det inte skrivits avvikelserapporter och att det är brister i näringstillförseln. Det är människor med rätt utbildning, rätt inställning till sitt arbete och rätt förutsättningar i form av tid och att de t ex känner och får en relation till dem de ska  vårda som skapar kvalitet. Det är vad som krävs och om utförare inte lever upp till detta så blir det ingen kvalitet.

Således finns här en vanvårdad kvinna som väger 39 kg vilket föranleder medicinkliniken att skriva en avvikelserapport som är skrämmande att läsa. Men Attendos kvalitetssystem visar minsann inte på några brister.  Kommunens kritik på vissa områden är avbockade och Attendo har  inga problem med näringstillförseln i sina boenden enligt regionchefen. Men de verkar ha uppenbara problem med verkligheten. Kanske borde de pröva att tillsvidareanställa tillräckligt med utbildad personal på heltid, vilket är ett gammalt beprövat sätt få kontinuitet och kvalitet i vårdverksamheter? VLT

Publicerad i äldrevård, vård och omsorg Taggar: , , , ,