I Riksdagen

Den 14:e november röstade jag och de andra socialdemokraterna i Riksdagen nej till Ulf Kristersson som statsminister i en regering beroende av SD. Ännu idag den 10:e december är det ingen ny regering på plats. Som vi misstänkte redan den 25 september när Ulf Kristersson drev fram en omröstning som tvingade Stefan Löfven att avgå som statsminister (men bli övergångsstatsminister), så hade Ulf Kristersson ingen förmåga att bilda regering. Så vad var planen? Under tiden behandlas ärenden från regeringen som inte kan vänta. Ju längre tiden går, desto fler ärenden på hög.

Ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige

Socialdemokraternas nya valfilm handlar om både krav och rättigheter, både välfärd och lag och ordning, både religionsfrihet och stopp för religiösa friskolor. Inte antingen eller, svart eller vitt, utan både ock.

Regeringen jobbar för brottsförebyggande arbete, hårdare tag mot brott och brottets orsaker, och generell välfärd, med särskilda satsningar på en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård, och barns hälsa och välmående. Alla som kan jobba ska jobba.

Taggar: , , , ,

Förlossningsvård och kvinnohälsa

Som utbildad barnmorska i tredje generationen är jag mycket glad över att regeringen satsat så stort på kvinnohälsa. Som forskare i reproduktiv hälsa likaså. Det senaste tillskottet är en miljard kronor årligen från 2018 fram till 2022.   Redan 2015 satsade regeringen  200 miljoner kronor, sedan 400 miljoner kronor årligen under perioden 2016-2019. Sedan kom ytterligare 300 miljoner 2017 och 200 miljoner 2018. Och då senast den årliga miljarden.

Övriga satsningar har gjorts på primärvårdens kvinnohälsa, avgiftsfri screening av livmoderhalscancer, avgiftsfri mammografi mm.

Det har regnat pengar över Stockholm. En stor del av pengarna ovan ska gå  till att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön. Fler barnmorskor är det som behövs. Frågan är hur landstingen gjort med den saken? Och då främst de M-styrda landstingen. Regeringen detaljstyr inte i varje landsting och region, utan satsningen går via överenskommelser med Sveriges kommuner och landsting. 

Det är fantastiskt bra med dessa pengar från regeringen. Men trilskande landsting som inte vill öka barnmorskebemanningen kan göra att pengarna inte har  avsedd effekt, trots att man ska redovisa hur de används.

Men kom ihåg: alliansen  satsade aldrig på förlossningsvården! 

 

 

.

Taggar: , , , , , ,

Hälso- och sjukvård, äldresatsning och polissatsning i vårbudget 2018

Bättre tillgänglighet och kortare köer i vården med 400 miljoner, (varav Stockholm får 91 187 997:-), 200 miljoner till polisens arbetsmiljö och utrustning, och 350 miljoner till digital satsning för äldre. Totalt drygt 2,6 miljarder extra på reformer i år varav 1,5 miljarder till välfärden. Här är budgeten på 5 minuter.  Detta är alltså en vårbudget där man gör ändringar på den budget som togs 2017 för hela året. Det innebär att det finns tidigare stora satsningar på välfärden redan.

Allianspartierna lovar olika satsningar som inte kan gå igenom, eftersom deras främsta löfte är stora skattesänkningar. Ja, de kan ju låna till skattesänkningarna och skapa ytterligare ett stort underskott som de gjorde när de regerade. Det är dock inte bra för Sveriges ekonomi. Det är den svenska modellen som levererar den starka svenska ekonomin, med rekordhög sysselsättning och en sjunkande arbetslöshet.

Bild från regeringen.

Taggar: , , , , ,

Bort med den bortre tidsgränsen

I regeringens budget finns förslag på att ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Förhoppningsvis går den igenom i Riksdagens omröstning också. Denna tidsgräns har varit mycket omdiskuterad sedan den kom 2008. Bland annat blev det en stor debatt strax före valet 2010, då en dotter skrev om sin mammas sjukdom och kamp för att få sjukpenning i ett blogg som hon döpte till ”Klamydiabrevet”. Enligt många gjorde denna fråga att alliansen inte fick majoritet i Riksdagen. I en Vitbok beskrivs hur alliansregeringen gjort små justeringar i regelverket, ofta hårt pressade av massmedier, forskare och den politiska oppositionen.

Många av de som utförsäkrats efter 2,5 år är fortfarande sjuka, kan inte arbeta utan blir åter sjukskrivna efter en tre månaders karenstid utan ersättning. De som enligt regelverket förts över till Arbetsförmedlingen har haft svårt att tillgodogöra sig de insatser som erbjudits. Vissa har i år kommit tillbaka för tredje gången, medan de flesta försvunnit på vägen. Många har fått sin ekonomi raserad och har fått leva på anhöriga, försökt få försörjningsstöd eller tagit ut sin låga pension i förväg. De flesta som är sjukskrivna är kvinnor, även när det gäller denna grupp. I en nyligen publicerad svensk studie undersöktes hälsan hos en grupp utförsäkrade kvinnor där diagnoserna var psykisk ohälsa och smärta. De har dålig eller mycket dålig hälsa, sover dåligt eller mycket dåligt, äter mycket läkemedel, har betydligt högre risk för självmord och i genomsnitt två diagnoser som rör psykisk ohälsa.

Vi kan alla vara överens om att tidig rehabilitering och bra kontakt med arbetsplatsen är mycket viktig. Även sen rehabilitering kan vara en viktig faktor för att återgå i arbete. Det ska finnas rehabilitering och både sena och tidiga insatser. Men vi är inte överens om att personer återgår i arbete för att de blir fattiga och förlorar sin ersättning. Tvärtom är ekonomiska bekymmer en ohälsofaktor. Att behöva oroa sig för ekonomin kan skapa ohälsa och försena tillfrisknande.

Borgerliga politiker försvarar sin sjukförsäkringsmodell och påstår att detta kommer att öka sjukfallen. De har dock redan ökat sedan 2010.  Det finns inga rapporter som stödjer att en bortre tidsgränsen i sig minskar antalet sjukfall. Det finns mycket att göra för att minska antalet sjukfall och det har denna regeringen ett åtgärdsprogram för. Men att ha en bortre tidsgräns är verkningslöst.

Varje månad blir ca 1000 personer utförsäkrade. Låt oss sätta stopp för det och fortsätta arbeta för minskade sjuktal och förbättrad hälsa.

 

TCO ”Utredarna” om bortre tidsgränsen. TCO-förslag om  sjukförsäkringen. Debatt om bortre tidsgränsen i Riksdagen.

Taggar: ,

Går regeringens satsning på barnmorskor, förlossningsvård och kvinnors hälsa igenom?

Kommer regeringens satsning på barnmorskor, förlossningsvård och kvinnors hälsa gå igenom?  400 miljoner kronor per år investeras 2015-2018 för insatser som rör barnmorskor och en förbättrad förlossningsvård. Andra insatser för att stärka kvinnors hälsa i syfte att uppnå en mer jämställd hälso- och sjukvård kommer också att omfattas.

20131030_200716

Det här är min mormors barnmorskeväska. Hon tjänstgjorde i Västerbottens inlands som distriktsbarnmorska. Barnmorskor har varit oerhört viktiga för kvinnors hälsa och säkerhet vid graviditet och förlossning. Det är fortsatt viktigt att investera i barnmorskor, mödra- och barnhälsovård. Givetvis ska hela familjen inkluderas.

20131030_200253

Här är mormors trätratt och min mammas och min mormors läroböcker i barnmorskeutbildningen.

Jag är en stolt utbildad barnmorska i tredje generationen. Därför är det viktigt för mig att regeringens budget går igenom med  dess satsning på kvinnor och barns hälsa, en säker förlossningsvård och barnmorskorna som de som ska göra detta möjligen. Kommer allianspartierna låta SD fälla budgeten?

 

Taggar: , , , , ,

Mindre jämlik primärvård efter vårdval och vårdgaranti

Mindre jämlik primärvård efter vårdval och vårdgaranti  är Riksrevisionens namn på sin granskningsrapport om Lagen om vårdval (LOV) i primärvården. Rapporten kom några veckor efter att den nya regeringen gått ut med förslaget att slopa tvånget för landsting och kommuner att tillämpa LOV. Denna rapport har fått moderatpolitiker att skriva en indignerad insändare i DN om att Riksrevisionen bedriver ”subversiv” (omstörtande) verksamhet. Man vet inte om man ska skratta eller gråta.  Jag vet inte hur många gånger jag har hört samma visa i kommunfullmäktige i min hemkommun. Varje gång en granskning, rankning eller rapport har minsta kritik av den förda moderatpolitiken så ställer sig moderata politiker upp och kritiserar granskningsmetoden, de som granskat, hur de granskat, tidpunkten de granskat osv osv. Det är nästan komiskt hur de upprepar sig – det verkar vara en autopilot som kopplas på där det inte finnsskuggan av självinsikt eller ödmjukhet som säjer att det kanske ligger något i den här kritiken? Självklart är det aldrig fel på granskningar och rankingar som ger höga betyg åt deras kommun. Nej, de sväljs hela. Som forskare kan man inte tänka så här. Har det gjorts forskning, utredningar och rapporter så måste de läsas och tas på allvar. Givetvis kritiseras också om det finns grund, men det måste göras seriöst. Det är därför jag kan ha lite svårt för politiker som går i försvarsställning till varje pris och föraktar fakta.

 

Taggar: , , , ,

Är alliansens framtidsprogram 12 månaders provanställning och fortsatta skattesänkningar?

Igår presenterade alliansen sitt valmanifest som var tomt på innehåll. Ja, de vill ju ha 12 månaders provanställning förstås. Men annars väcker manifestet fler frågor än det ger svar. När ska de fortsätta att sänka skatten? Varför stämmer inte alliansmanifestet överens  med de olika allianspartiernas valaffischer och vad de säjer i debatter som enskilda partier?  Och hur tänker de få majoritet för sina förslag, då de blockerat allt samarbete över blockgränserna?

De står mest  i debatter och ägnar sig åt siffertrixande och talar om ett antal nya jobb när alla vet att man måste relatera sysselsättning med befolkningen. Och då blir sysselsättningen något lägre idag.

Ska Sveriges framtidsfråga vara: ”När ska vi sänka skatten nästa gång?” Eller ska den vara: ”Hur ger vi nästa generation ett bättre liv än oss själva?”  Det är frågan i valet.

DN Frågor till Reinfeldt  Den elaka versionen av alliansens valmanifest

 

Taggar: , , , , ,

(S) presenterade stora investeringar för bättre skolor i Sollentuna

 

lärardebatt

I samband med att lärarförbundet hade en debatt med partiernas skolpolitiker presenterade jag och Gunilla Hultman hur Socialdemokraterna i Sollentuna vill investera för att utveckla en bättre skola och fler utbildningsmöjligheter så väl på riksnivå som här i Sollentuna. Inför valet den 14 september har vi Socialdemokraterna presenterat en mängd förslag för detta. Sverige ska ha en kunskapsskola med höga resultat där varje barn ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Vi vill investera i lärarna, mindre klasser, tidiga insatser och en likvärdig skola med höga resultat. Våra investeringar på riks- och kommunalnivå motsvarar för Sollentunas del ett tillskott på över 70 miljoner årligen. Det viktigaste för elevernas skolresultat är skickliga och engagerade lärare. Därför vill vi  investera i lärarna och förbättra deras löner och arbetsvillkor.

 • Investeringar i läraryrkets attraktivitet: 3,5 miljarder (Sollentuna: 31 miljoner)
 • Maxtak på förskola, 15 barn småbarnsgrupper: 1,1 miljard (Sollentuna: 8,4 miljoner)
 • Mindre klasser i skolans förskoleklasser till och med år 3: 2 miljarder (Sollentuna: 18,9  miljoner)
 • Satsningar på skolor med lägst resultat: 2 miljarder(Sollentuna: 0 miljoner)
 • Avlastning för lärarna med 6 000 extratjänster i skolan: 6000 platser (Sollentuna: 53). (en del i ersättningsjobb för FAS 3)
 • Vi tar bort läx-RUT – alla barn ska få läxhjälp I skolan: 400 miljoner
 • Fritidssatsning traineejobb på fritidshem: 1 miljard.
 •  Handslag för en meningsfull fritid för alla barn: 300 miljoner
 • Införande av en obligatorisk gymnasieskola: 1 miljard

Lokalt i Sollentuna investerar vi dessutom i vår budget för 2015 drygt 15 miljoner kronor mer än den moderatledda majoriteten i en bättre skola i Sollentuna:

 • Högre lärarlöner – och att alla lönepengar ska gå till lärarlöner, inte in i skolpengen: 7 miljoner mer än moderaterna
 • Bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för lärarna
 • Mer till barn i behov av särskilt stöd: 2,5 miljon
 • Skol- och förskoleplatser till barn på kvinnojouren: 1 miljon
 • Skollokaler för en bättre arbetsmiljö: 5 miljoner

Läs mer om Fakta som regeringen inte vill låtsas om

Taggar: , , , , ,

Stopp på vinstjakten i skolorna

Tanken jag fick när jag lyssnade på tjejerna som stod framför mig var att så här borde det inte få vara. Inte i vår kommun, inte i någon kommun i landet. Tjejerna pratade på om sin skola och den enda fråga de hade fått var ”vilken skola går ni i?”. Det de sade var förbluffande. ”Vi går i en dålig skola. De har inte läromedel så det räcker till alla, så man hänger inte med i ämnet. De gör stenciler. Det är en fattig skola, de har inte råd”.   Vad pratar de om för skola? Var det en stackars kommunal skola i någon avsides del av kommunen med bristande elevunderlag? Nej, de gick i Vittra i Sollentuna – en skola centralt i Sollentuna som ingår i Sveriges största friskolekoncern, Academedia. Jaha, de hade inte råd med läromedel och eleverna tyckte att skolan var dålig. Det var för övrigt inte de enda som kom till oss denna dag och pratade om samma skola med negativa kommentarer, utan det var elever från flera olika årskurser.

Det har skrivits spaltkilometer om Academedia och alla deras bolag i media. T e x här om att elevernas skolpeng blir vinst i riskkapitalbolag och om hur de mörkar vinsten, om hur de tar ut 6300:. per elev i Lärarnas tidning osv.

Jag tror att poängen har gått fram om hur de här skolorna agerar. I slutänden så står här elever som uppfattar att deras skola är fattig och inte har råd med läromedel så att de klarar av sina ämnen på ett bra sätt – de känner oro, och det har gått 5 dagar på den nya terminen.

Det måste bli ett slut på vinstjakten.

 

 

Taggar: , , , , ,
Top